Domů > Sortiment > Digitální stroboskop MP1_DIGI
Stroboskopy pro nastavení motorů a točivých strojů

Digitální stroboskop MP1_DIGI

režim generátor

Základní údaje a technické parametry přístroje:

MP1 DIGI je nástupem analogového stroboskopu MP1. Jeho funkce jsou řízeny intergrovaným mikropropočítačem s přesným časovým normálem, díky kterému je jeho funkčnost rozšířena a také zpřesněna. Vstup stroboskopu je přiveden k mikropočítači, který zpracováná časové a napěťové hodnoty, zpracuje a zobrazí je a případně podle nich řídí záblesky xenonové výbojky.

 

Mechanické provedení je stejně jako u předchůdce z mechanicky odolného materiálu FORSAN černé barvy, ovládání výbojky je řešeno tlačítkem, hodnoty a nastavení se zobrazují na čtyřmístném LED displeji a led diodách a ovládání stroboskopu je řešeno enkóderem.

 

Současná verze softwarového vybavní 1.4 umožňuje stroboskopu digitálně měřit otáčky a předstih dvoutaktních i čtyřtaktních motorů. U měření předstihu není již nutné mít na bloku motoru stupnici s úhly, ale postačí značka horní úvrati a o načasování záblesku předstihu podle nastavení se postará mikroprocesor. Nově lze měřit motory se dvěmi jiskrami v pracovním cyklu. Lze takto měřit dvou i čtyřtaktní motory. Týká se to například některých leteckých motorů.

 

Navís doftware umožňuje funkci časového zpoždění záblesků u periodických dějů v intervalu -9,99ms až + 99.99ms.

 

Dále je stroboskop doplněn funkcí přesného generátoru záblesků pro zastavení nebo zpomalení periodických dějů. Tato funkce také umožňuje měření rychlosti těchto dějů a ovládání poskytuje možnost přepínání násobků frekvence pro určení harmonických frekvencí. Doplňkovou funkcí přístroje je také integrovaný voltmetr, který měří napětí na jeho vstupu a počítadlo počtu vstupních impulsů.

 

Napájecí napětí 10 - 15V.
Odběr proudu:  2A / při 13,8V/ 50 Hz.  3,5 A/100 Hz 
Maximální použitelné otáčky zážehového motoru

15000 ot/min pro 4taktní motor

15000 ot/min pro 2taktní motor

Maximální kmitočet blikání výbojky

v režimu stroboskopu softwarově omezen na 50 Hz (6000 ot./min pro 4takt. motor, 3000 pro 2takt)

v režimu generátor maximáně 166 Hz (9999 ot./min) s přerušováním pro ochranu výbojky

Životnost výbojky zkoušeno 2 000 000 záblesků při použitém proudovém zatížení.
Zobrazení 4 segmentový displej
Citlivost vstupu pro otáčkoměr i stroboskop  2,0 V
max.chyba pro otáčkoměru <2% při 3000 ot/ min.
Použité čidlo toroidní sonda, volitelně indukční snímací kleště nebo snímač pro dieselové motory SP1
Nastavení úhlu předstihu

-90.0 až 180.0 stupňů

Nastavení zpoždění záblesku

-9.99ms až 99.99ms

Frekvence generátoru

0-3000 blinutí/min trvalé blikání

3000-9999 blinutí/min s automatickým přerušováním záblesků pro ochranu výbojky

Integrovaný voltmetr 0.0 až 27.0V ze signálu vstupu stroboskopu
Počítadlo impulsů 0 až 9 999 999 se zobrazením 4 nejvýznamnějších číslic
Ochrany: Ochrana proti přepolování.
Nadproudová elektronická ochrana.

 

Abychom dostatečně osvětlili měřené místo musíme dodat do výbojky dostatečnou energii. Výbojka je namáhana přímoúměrně s počtem otáček.Doporučený pracovní režim pro dlouhou životnost výbojky je při  2000 ot/min. 10 sec.blikání-10 sec. klid. Střída asi 1:1 pro ochlazení xenonové výbojky.

Vydán nový firmware 1.4

Nová verze firmwaru 1.4 umožňuje bez úpravy stroboskopu měřit i motory s dvěmi jiskrami během pracovního cyklu. Takto je možné měřit dvou i čtyřtaktní motory. Byla přidána funkce časového zpoždění záblesku pro periodické děje.

Digitální stroboskop MP1 DIGI

Nová verze firmwaru 1.2 obsahuje úpravu, kdy pro nastavený nulový předstih stroboskop bliká okamžitě po příchodu pulsu. V ostatních případech pak bliká na základě vypočteného zpoždění z rychlosti otáček a nastaveného úhlu předstihu. Tato úprava má vliv při měření strojů s nestabilními otáčkami, pro které blikání na vypočtený předstih, který se nastavuje vždy o otáčku dopředu, nemuselo být stabilní.

 

Firmware 1.3 umožňuje při úpravě měřit i motory s dvěmi jiskrami během pracovního cyklu. Takto je možné měřit dvou i čtyřtaktní motory. Stroboskop musí být rozšířen o přepínání režimu motoru a signalizaci.

 

předstih

 - - - By CrazyStat - - -