Domů > Sortiment > Indukční snímače
Stroboskopy pro nastavení motorů a točivých strojů

Indukční snímače

osciloskop.gif

Na tomto obrázku je zobrazen osciloskopický průběh napěťových "piků" snímaných popisovanými kleštěmi na konektoru kleští, zatížených přístrojem MP1. Měřeno na kabelu 1. válce. Odpor kabelu 15 kiloohm, zapalovací svíčka typu Champion RC12YCE, přeskoková vzdálenost 0, 8 mm, klasické tranzistorové zapalování.


Je dobré si uvědomit některé skutečnosti. Měříme zpravidla na 1. válci. Vložný odpor kabelu je pouze kolem 15 kiloohmu. U 4. válce může být tento odpor větší, vlivem delšího kabelu. (jsou myšleny pouze odrušovací kabely)  Tím je energie jiskry o něco menší. Velký vliv na energii jiskry má přeskoková vzdálenost v jiskřišti svíčky. Čím větší vzdálenost elektrod od sebe, tím vydatnější jiskra. Zvětšením vdálenosti elektrod se může zvýšit  energie jiskry až o 100%, což potvrdilo měření v praxi právě těmito indukčnímí kleštěmi. Při těchto vzdálenostech je ale svíčka více zatěžována. Proto se doporučuje nastavovat jiskřiště u bateriového systému 0,6-0,8 mm. Pro chudou směs (1:17) se doporučuje mezera jiskřiště alespoň 0,8 mm. Ale další zvětšování mezery již nemá význam ani na úsporu paliva ani na zvýšení výkonu. Je dobré, pokud již indukční kleště vlastníte "ošahat" si všechny kabely vedoucí ke svíčkám. Pokud na některém kabelu vidíte výrazný rozdíl (např.vynechávaní blikání ) oproti ostatním válcům, vyměňte svíčku, zkontrolujte kabel. Měřením kabelu na kterým byla natištěna hodnota 15 kohm, byla zjištěna skutečná hodnota 65 kohm (=65 000 ohm). Tak vysoký odpor již může způsobovat problémy např. při startování nebo při ochuzené směs


Vydán nový firmware 1.4

Nová verze firmwaru 1.4 umožňuje bez úpravy stroboskopu měřit i motory s dvěmi jiskrami během pracovního cyklu. Takto je možné měřit dvou i čtyřtaktní motory. Byla přidána funkce časového zpoždění záblesku pro periodické děje.

Digitální stroboskop MP1 DIGI

Nová verze firmwaru 1.2 obsahuje úpravu, kdy pro nastavený nulový předstih stroboskop bliká okamžitě po příchodu pulsu. V ostatních případech pak bliká na základě vypočteného zpoždění z rychlosti otáček a nastaveného úhlu předstihu. Tato úprava má vliv při měření strojů s nestabilními otáčkami, pro které blikání na vypočtený předstih, který se nastavuje vždy o otáčku dopředu, nemuselo být stabilní.

 

Firmware 1.3 umožňuje při úpravě měřit i motory s dvěmi jiskrami během pracovního cyklu. Takto je možné měřit dvou i čtyřtaktní motory. Stroboskop musí být rozšířen o přepínání režimu motoru a signalizaci.

 

předstih

 - - - By CrazyStat - - -