Domů > Sortiment > Indukční snímače > Indukční snímací kleště
Stroboskopy pro nastavení motorů a točivých strojů

Indukční snímací kleště

cidlokulate.jpg

Pokud pracujeme z přístrojem častěji, vyplatí se dokoupit indukční snímací kleště. Tyto fungují na podobném principu jako toroidní snímač, ale jdou zmáčknutím rozevřít. Kleště nasuneme na měřený kabel 1.válce a povolíme. Pružina  oba dva feritové jádra spojí k sobě. Snímač dále obsahuje usměrňovač ze dvou Shotkyho diod a filtr.Vše provedeno technologií smd uvnitř kleští. Styčné plochy feritů se mají při měření magneticky dotýkat. Proto tyto plochy udržujeme v čistotě. Ferity je třeba chránit proti nárazům, protože feritový materiál je sice velmi tvrdý, ale zároveň křehký.

 

Tento snímač můžeme použít i na jiné druhy měření, např. ve spojení s osciloskopem, voltmetrem, operačním zesilovačem atd. Můžeme sledovat proudové průběhy  např.na různých spotřebičích zesilovačích, elektromotorech a podobně. Velká výhoda spočívá v tom, že měřený obvod nemusíme vůbec rozpojovat, měříme přes izolaci. Prakticky vůbec nepřijdeme do styku s napětím. Nelze však měřit stejnosměrný proud, pouze střídavý nebo stejnosměrný přerušovaný.

Vydán nový firmware 1.4

Nová verze firmwaru 1.4 umožňuje bez úpravy stroboskopu měřit i motory s dvěmi jiskrami během pracovního cyklu. Takto je možné měřit dvou i čtyřtaktní motory. Byla přidána funkce časového zpoždění záblesku pro periodické děje.

Digitální stroboskop MP1 DIGI

Nová verze firmwaru 1.2 obsahuje úpravu, kdy pro nastavený nulový předstih stroboskop bliká okamžitě po příchodu pulsu. V ostatních případech pak bliká na základě vypočteného zpoždění z rychlosti otáček a nastaveného úhlu předstihu. Tato úprava má vliv při měření strojů s nestabilními otáčkami, pro které blikání na vypočtený předstih, který se nastavuje vždy o otáčku dopředu, nemuselo být stabilní.

 

Firmware 1.3 umožňuje při úpravě měřit i motory s dvěmi jiskrami během pracovního cyklu. Takto je možné měřit dvou i čtyřtaktní motory. Stroboskop musí být rozšířen o přepínání režimu motoru a signalizaci.

 

předstih

 - - - By CrazyStat - - -